Przepisy Kodeksu Postepowania Administracyjnego dostępne są na stronach:

GOFIN - wersja do przeglądania,

ISAP - wersja PDF.