Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Więcej o: RPOWL

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

logoprow 2014 770

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Więcej o: PROW

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Więcej o: POPC

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Więcej o: RFIL

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Więcej o: RFRD

CYFROWA GMINA

Więcej o: CYFROWA

opis kategorii ORGANIZACJA

Więcej o: Organizacja

Na terenie gminy Niedźwiada funkcjonuje sześć szkół podstawowych, oraz 6 placówek wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.

Więcej o: Edukacja

Szanowni Mieszkańcy,

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa (COVID-19) w trosce o Państwa zdrowie apelujemy o ograniczenie wszelkich wizyt w miejscach publicznych do niezbędnego minimum. Prosimy również o unikanie udziału w skupiskach ludzkich. Zalecamy, o ile jest to możliwe, odłożenie spraw na okres późniejszy.

Informujemy ponadto, że w Urzędzie Gminy Niedźwiada przyjmowanie interesantów zostanie ograniczone jedynie do spraw pilnych, a przy załatwianiu spraw urzędowych zalecamy skorzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną (e-mail, epuap) bądź telefoniczną. Do Państwa dyspozycji zamieszczamy poniżej link do wykazu numerów telefonów urzędu: Kontakty do Urzędu Gminy.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Przypominamy ponadto o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych. 


Informacja Ośrodka Zdrowia (NZOZ w Niedźwiadzie),

Z powodu STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO oraz w trosce o zdrowie i życie naszych Pacentów, rejestracja na wizytę odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.

telefon nr 81 851 20 09 oraz 503 992 117

Zaleca się: aby Pacjenci oczekującu przed poradnią zachowali co najmmniej 2 m odległości pomiędzy sobą; do poradni wchodzi tylko jedna osoba (dziecko z jednym opiekunem); każdy pacjent obowiązany jest mieć osłonę na usta i nos (maseczkę lub inną osłonę).


Punkt konsultacji psychologicznych w dniu 17.03.2020 r. będzie nieczynny.


Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i podejrzewasz, że miałeś kontakt z osobą zakażoną lub masz objawy choroby (wysoka gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem) powiadom o tym TELEFONICZNIE Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubartowie, lub zgłoś się bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego szpitala.

Telefon do PSSE w Lubartowie: 81 855 24 43

Najbliższe oddziały zakaźne:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16 - tel. 81 534 94 14

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie oddział zakaźny dla dzieci, ul. Mieczysława Biernackiego 9 - tel. 81 740 25 78


Bieżące informacje Wojewódy Lubelskiego dotyczące walki z Koronawirusem.

Więcej o: Koronawirus

Wybierz kategorię lub wprowadź szukany ciąg znaków nazwy sprawy.

Więcej o: Poradnik interesanta

Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw Urząd Gminy Niedźwiada opracowuje Karty Usług realizowanych przez komórki merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Będą one sukcesywnie zamieszczone w Katalogu spraw.

Jednocześnie informujemy, że druki wniosków spraw załatwianych w Urzędzie można pobrać w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy.

Urząd Gminy jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Więcej o: Katalog spraw