Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do 15 września 2019 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Wzór oświadczenia w sprawie wydłużenia okresu przyznania stypendium

Wzór wniosku o przyznanie stypendium

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie wnioskodawcy

Informacja dla wnioskodawcy