Zakończyły się inwestycje związane z przebudową dróg na terenie gminy. W ramach 3 projektów zostało przebudowanych Niemal 4 km dróg.

1. Przebudowa ciągu dróg gminnych 103504L oraz 112663L w miejscowości Brzeźnica Leśna. W ramach projektu dofinanowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonano przebudowano drogę nr