Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku zmieniają się zasady składania oświadczeń o wartości sprzedaży

...

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie ...

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty i formuje, że:

Dotacja na jednego ucznia szkoły podstawowej wynosi -

...

Zarządzeniem Nr OS.0050.39.2017 z dnia 12 października 2017 r. Wójt Gminy Niedźwiada ogłosił

...