Serdecznie zapraszam na III Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 21 grudnia 2018 roku

...

Wójt Gminy Niedźwiada informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami

...

Wójt Gminy Niedźwiada informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami

...

W związku z dostarczaniem przez mieszkańców zmieszanych odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej

...