Informuję o przystąpieniu do sporządzania i zmiany Miejscowego planu zagospodarowania

...

Informuję, że w dniach 24.12.2016 r. (Wigilia) oraz 31.12.2016 r. (Sylwester) Punkt Selektywnego

...

W związku ze zmianą operatora odbierającego odpady komunalne z terenu gminy, od 1 stycznia będą

...

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa

...