Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

...

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

...

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

...

Gmina Serniki we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz

...

Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Wpływają one na

...