Zawiadamiam, że XXXIV Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się
13 lipca 2018 roku o godz. 1000 w sali

...

Zawiadamiamy, że XXXIV wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

...

Serdecznie zapraszam na XXXV Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 7 września 2018 roku

...

Zawiadamiamy, że XXXV wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

...

Serdecznie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 5 października 2018

...