Uprzejmie zapraszam na XXXII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa,

...

Zawiadamiam, że XXXII Sesja Rady Gminy Niedźwiada, odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku o godz. 10ºº

...

Zawiadamiamy, że XXXII wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

...

Zawiadamiam, że XXXIII Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 12 czerwca 2018 roku o godz. 10:00

...

Zawiadamiamy, że XXXIII wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

...