XXVIII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa odbędzie się w dniu 18

...

Zawiadamiam, że XXVIII Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 18 października 2017r. o godz.

...

Uprzejmie zapraszamy na XXVIII wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

...

XXX posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, odbędzie się w dniu 18

...

Zawiadamiamy, że XXX wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

...