XXVI Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 30 czerwca 2017r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu

...

XXVII wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego,

...

XXVII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, odbędzie się w dniu 28

...

XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Niedźwiada, odbędzie się 18 września 2021 roku o godz. 12:15 w sali

...

XXVII Sesja Rady Gminy Niedźwiada, odbędzie się 7 września 2017 roku o godz. 10:00 w sali narad

...