Zawiadamiamy, że XXIX wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

...

XXV Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 18 czerwca 2021 roku o godz. 14:00 w sali narad

...

XXV Sesja Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00 w sali

...

XXV wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego,

...

XXVI Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 4 sierpnia 2021 roku o godz. 1500 w lokalu Klubu

...