Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie oraz Bank Żywności w Lublinie serdecznie zapraszają

...

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 171125_andrzejki oczekiwana

...

180705 biznes lub

Rozpoczęła się budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515L w miejscowości Tarło na odcinku od

...

Informuję, że Wójt Gminy Niedźwiada unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadań

...