31.05.2017 w Ośrodku Zdrowia w Niedźwiadzie, w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się Badania

...

Informujemy, że Gmina Niedźwiada zawarła z Wojewodą Lubelskim umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej

...

MEDICA zaprasza kobiety w wieku 50 - 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały

...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje mieszkańców Gminy Niedźwiada o możliwości

...

21 marca 2017 r. w godz. 9:00 - 12:00 Medica zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne.

170321 mamografia 1024