W związku z koniecznością ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego uchwały w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości
„Niedźwiada-Kolonia – część wsi Niedźwiada” na „Niedźwiada-Kolonia – wieś”
informujemy, że termin konsultacji ulegnie zmianie tj. od 10.02.2023 do 10.03.2023 r.
Formularze konsultacyjne, które zostały dostarczone do urzędu przed podanym
wyżej terminem pozostaną bez rozpoznania.