Informacje szczegółowe

Od 1 stycznia 2016 roku organem podatkowym w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Wójt Gminy Niedźwiada.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty. Należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można wpłacać bez prowizji w kasie Banku Spółdzielczego w Parczewie, Oddział Banku w Niedźwiadzie oraz w kasie Urzędu Gminy Niedźwiada lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Niedźwiada nr 11 8042 0006 0710 0840 2000 0160. Opłaty można wnosić za więcej niż jeden miesiąc z góry.

Deklarację o wysokości opłaty, która jest podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć - w terminie 14 dni od zaisnienia następujących okoliczności:

  1. pierwszą deklarację – w przypadku zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości, np. osoba przeprowadziła się na teren Gminy Niedźwiada na nieruchomość dotychczas niezamieszkałą,
  2. nową deklarację -  zmiany danych – w przypadku zmiany liczby mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości, np. urodzenie dziecka, zgon osoby,
  3. korektę deklaracji – w przypadku błędnie wpisanych danych w pierwszej deklaracji, np. błąd w numerze PESEL, nazwisku.

Wszystkie informacje związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych można uzyskać w Urzędu Gminy Niedźwiada pokój Nr 14 (II piętro), telefonicznie 81 465 35 99 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz deklaracji