W poniedziałek 10 października  w Brzeźnicy Bychawskiej miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie 864 m (częściowo zmodernizowanego, a częściowo nowo wybudowanego) odcinka drogi powiatowej nr 1553L, od skrzyżowania z drogą 1554L do końca zabudowy.

Na odcinku 300 m od skrzyżowania wzmocniono podbudowę, położono nową nawierzchnię oraz przebudowano odwodnienie drogi i wjazdy na posesje. Na pzopstałym odcinku wykonano kompletną podbudowę, nawierzchnię i odwodnienie. Wykonawcą zadania było firma PRD Lubartów. Nowa droga znacznie poprawi warunki życia i zwiększy bezpieczeństwo korzystających z niej mieszkańców.

W przecięciu wstęgi uczestniczyli: Starosta Lubartowski Fryderyk Puła, Wicestarosta Kazimierz Sysiak, 4 Radnych Powiatu z Przewodniczącym Rady Henrykiem Zdunkiem, Wójt Gminy Janusz Marzęda, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Tchórz, Sołtys Brzeźnicy Tadeusz Sidor, Dyrektor ZDP Grzegorz Jaworski, Dyrektor ds przygotowania i rozliczenia w PRD Henryk Miduch i Proboszcz miejscowej parafii Ks. Henryk Zdybel, który wcześniej drogę pobłogosławił i poświęcił.