Decyzją Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki został ogłoszony otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Więcej informacji:

https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7574,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow.html