Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Ostatnie wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ z bieżącego okresu będą realizowane we wrześniu 2017 r. Aby uzyskać prawo do świadczeń od października 2017 r. należy złożyć kolejny wniosek. Przy ustalaniu prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016 r. z uwzględnieniem zmian spowodowanych utratą i uzyskaniem dochodu.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów składa się ze względu na miejsce zamieszkania.

Jednocześnie przypominamy świadczeniobiorców o obowiązku niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenia w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń (np. zmiana pracodawcy lub formy zatrudnienia, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana liczby osób w rodzinie).