Informuję, że worki brązowe na odpady zielone są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada pokój Nr 14 (II piętro). Odpady zielone można również wystawiać w workach przezroczystych. Proszę nie wystawiać odpadów zielonych w workach po zbożu, ziemniakach oraz w workach czarnych (uniemożliwia to firmie identyfikację zawartości worka).

Podczas odbioru odpadów zielonych w miesiącu maju worki brązowe zostaną dostarczone bezpośrednio mieszkańcom.