XXV Sesja Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Niedźwiada.
 4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.
 5. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie Gminy Niedźwiada w 2016 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Niedźwiada oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie za 2016 roku i oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Niedźwiada za 2016 rok.
 11. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Niedźwiada

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tchórz    

Załączniki: