Szanowni Państwo        

Działając na podstawie Uchwały nr XXII/138/16 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji

zapraszam do składania ofert w konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych dla Gminy Niedźwiada.

Treść ogłoszenia o konkursie oraz informacje niezbędne do badania zdolności kredytowej gminy znajdą państwo w załączeniu do niniejszego zaproszenia. Zostały one również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niedźwiada w zakładce Emisja Obligacji.

Wójt          

(-) Janusz Marzęda