Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES zaprasza kobiety powyżej 18 r. ż. z terenu województwa lubelskiego, do wzięcia udziału w nowym projekcie pn. "Akademia Instruktorek Kultury"
.