"Sypią kary za kury" - pod takim tytułem Wspólnota lubartowska z dnia 7 marca 2017 r. opublikowała artykuł o konsekwencjach niestosowania się do zasad ochrony przed rozprzestrzenieniem się grypy ptaków, zapisanych w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z grudnia ub. roku. Za nieprzestrzeganie tych zasad grożą kary w wysokości od 800 zł do 8 000 zł. W powiecie lubartowskim do tej pory karami w wysokości 800 zł ukaranych zostało już kilka gospodarstw. Kontroli można się spodziewać w każdej chwili.

Więcej informacji o zagrożeniu ptasią grypą w numerze 10 Wspólnoty lubartowskiej z dnia 7 marca 2017 r.

 kury