W związku ze stwierdzeniem kolejnych ognisk wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie

...

Plakat nordic walking 2017 Powiat

Plakat nordic walking 7 v2

XXVI Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 30 czerwca 2017r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu

...

XXVII wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego,

...

W środę, 21 czerwca 2017 r. w godzinach 9.00-15.00 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce

...

Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

...

31.05.2017 w Ośrodku Zdrowia w Niedźwiadzie, w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się Badania

...

Wójt Gminy Niedźwiada

zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu dokumentu "Prognoza

...