Zarządzeniem Nr OS.0050.39.2017 z dnia 12 października 2017 r. Wójt Gminy Niedźwiada ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok.

Do konsultacji zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową na terenie Gminy Niedźwiada lub na rzecz jej mieszkańców, w celu poznania ich opinii i uwag w sprawie przedstawionego do konsultacji projektu.

Projekt programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy www.niedzwiada.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada, a także przesłany organizacjom pozarządowym, o których wyżej mowa.

Zainteresowane konsultacjami organizacje pozarządowe miały możliwość zapoznać się z projektem i zgłaszać na jego temat pisemne uwagi i opinie w terminie od 16 do 30 października 2017 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, bądź osobiście w siedzibie urzędu na przygotowanym w tym celu formularzu konsultacyjnym.

W efekcie przeprowadzonych konsultacji żadna organizacja pozarządowa ani inny podmiot uprawniony do udziału w konsultacjach w wyznaczonym terminie nie złożył uwag ani opinii do projektu programu.

Szanowni Państwo,

W 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.Chcąc przygotować się do realizacji tego ważnego zadania, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym. Państwa udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby. Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS  http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl  oraz urzędów statystycznych. Ankietę  można wypełniać do dnia 30 grudnia 2016 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Rzecznik Prasowy Prezesa GUS

         / - / Artur Satora

Zarządzeniem Nr OS.0050.58.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Wójt Gminy Niedźwiada ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok.

Do konsultacji zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) które prowadzą działalność statutową na terenie Gminy Niedźwiada lub na rzecz jej mieszkańców, w celu poznania ich opinii i uwag w sprawie przedstawionego do konsultacji projektu.

Projekt programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy www.niedzwiada.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada, a także przesłany organizacjom pozarządowym, o których wyżej mowa.

Zainteresowane konsultacjami organizacje pozarządowe miały możliwość zapoznać się z projektem i zgłaszać na jego temat pisemne uwagi w terminie od 15 do 29 listopada 2016 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, bądź osobiście w siedzibie urzędu na przygotowanym do tego formularzu konsultacyjnym.

W efekcie przeprowadzonych konsultacji żadna organizacja pozarządowa ani inny podmiot uprawniony do udziału w konsultacjach w wyznaczonym terminie nie złożył uwag ani opinii do projektu programu.

Wójt Gminy Niedźwiada zaprasza do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok.

  1. Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie Gminy Niedźwiada lub na rzecz jej mieszkańców.
  2. Konsultacje projektu programu odbywać się będą w terminie od 15 do 29 listopada 2016 r.
  3. Konsultacje będą prowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii do projektu programu składanych na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia, w jeden ze wskazanych sposobów:

1) pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada,
3) osobiście w sekretariacie urzędu.

Plik: