ADRES: Tarło 103, 21-104 Niedźwiada

TEL/FAX: 81 851 42 95/81 464 32 79

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW: http://sptarlo.niedzwiada.pl

KADRA: 8 pedagogów wraz z dyrektorem

UCZNIOWIE: 70 uczniów

DYREKTOR: Arkadiusz Greguła

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tarle posiada 6 oddziałów i oddział przedszkolny. Zatrudnionych jest 8 nauczycieli, a funkcję dyrektora pełni od 1 września 2016 roku pan Arkadiusz Greguła.

Szkoła dba o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w licznie działających kołach (informatyczne, jęz. angielskiego, matematyczne, historyczne, przyrodnicze, fotograficzne). Odbywają się również zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia ruchowo-taneczne, zajęcia z jęz. angielskiego w kl. „0”, artystyczne, zajęcia sportowe, zespół wokalny.

W tradycję szkoły wpisały się liczne uroczystości: Święto Patrona, Pożegnanie Jesieni, 11-listopada, spotkanie opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Dzień Kobiet, Święto Rodziny. Współpracujemy również z parafią pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny – Matki Kościoła i jej proboszczem ks. Wiktorem Koczwarą. W kościele odbywają się koncerty okolicznościowe i występy z udziałem uczniów i absolwentów szkoły.

Organizujemy cykliczne konkursy: Plastyczno-Literacki i Piosenki turystycznej o zasięgu powiatowym, Gminny konkurs czytelniczy i wiele innych o zasięgu szkolnym. Uczniowie biorą udział w różnych akcjach charytatywnych, Góra Grosza, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Zbiórka nakrętek dla podopiecznych Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. Rozwijają również swoją samorządność, której wyrazem jest między innymi obchodzony cykliczne Dzień Samorządności.

W 2010 roku posadziliśmy Dąb Pamięci poświęcony zamordowanemu w Katyniu podporucznikowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu.

Współpracujemy również z różnymi szkołami, między innymi z polską szkołą w Kołomyi na Ukrainie, którą mieliśmy przyjemność niejednokrotnie gościć i wspólnie spędzać czas.

Szkoła uczestniczy w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl. I-III”. Posiadamy stołówkę, pracownię komputerową, wzbogaconą o komputery pozyskane z PZU, boisko szkolne, plac zabaw.

Działania szkoły wspiera aktywnie działająca Rada Rodziców współuczestnicząca w organizacji uroczystości i pozyskiwaniu środków finansowych na cele szkoły.

HISTORIA

Pierwsza wzmianka dotycząca funkcjonowania szkoły w Tarle zawarta jest w kronice szkolnej i dotyczy 1905 roku. Dzięki Polskiej Macierzy Szkolnej, której celem było zakładanie i utrzymywanie szkół z wykładowym językiem polskim w Tarle powstała szkoła ludowa. Mieściła się w dawnej karczmie, przekazanej na cele szkolne przez ówczesną właścicielkę majątku Tarło. Warunki do nauczania były bardzo trudne, nieprzystosowany do potrzeb szkolnych budynek, brak odpowiednich sprzętów. Wraz z podwyższaniem stopnia organizacji szkoły i zwiększającą się liczbą uczniów konieczne stało się wynajmowanie izb u mieszkańców wsi. W 1936 roku było 193 dzieci w wieku szkolnym. Coraz częściej mieszkańcy Tarła rozmawiali na temat budowy szkoły z prawdziwego zdarzenia. Po II wojnie światowej szkołę przeniesiono do budynku dworskiego, w którym urządzono 2 klasy. Dzięki remontom w 1953r. było już 5 izb lekcyjnych. Nauka w nich odbywała się do 1962 roku. 28 lutego 1962 roku otwarty został nowo wybudowany budynek, Szkoła Pomnik 1000-lecia państwa polskiego, bardzo nowoczesna, już z elektrycznością i instalacjami co i wodno - kanalizacyjnymi. Oprócz szkoły podstawowej działały organizacje uczniowskie takie jak: Polski Czerwony Krzyż, Związek Harcerstwa Polskiego, Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, Liga Ochrony Przyrody. Wieczorami w świetlicy szkolnej spotykały się mieszkanki Tarła skupione w Kole Gospodyń Wiejskich. Odbywały się też wykłady Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. W latach 1966 - 1987 działało kino "Jutrzenka". Tak więc szkoła była centrum życia kulturalnego wsi. W latach 1975 - 1985 w szkole w Tarle miała swoją siedzibę Szkoła Gminna. W 1999 roku zreformowany został system oświaty. Zmieniono strukturę szkół - szkoła ośmioklasowa została przekształcona w sześcioklasową. W 2012 roku szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia.