gszafranska 270vADRES: Niedźwiada Kolonia 42B, 21-104 Niedźwiada

TEL/FAX: 81 851 25 29/81

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW: http://gimnazjum.niedzwiada.pl

KADRA: 22 pedagogów wraz z dyrektorem, 8 pracowników obsługi

UCZNIOWIE: 239 uczniów w 12 klasach

DYREKTOR: Grażyna Szafrańska

Publiczne Gimnazjum w Niedźwiadzie powstało w wyniku reformy systemu oświaty, a swoją działalność rozpoczęło 1 września 1999 r.Samorząd Gminy zdecydował o lokalizacji naszego gimnazjum w budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie. Jednocześnie podjęto prace przy budowie nowego obiektu, który zabezpieczyłby rosnące potrzeby lokalowe. Prace przebiegały tak sprawnie, że 1 września 2000 roku odbyła się w szkole Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. Nowo otwarty budynek cieszył się funkcjonalnością i nowoczesnym wyposażeniem. Szkoła szczyci się też pracownią komputerową z dostępem do Internetu, dziennikiem elektronicznym, siłownią, ścieżką zdrowia, dobrze zaopatrzonym sklepikiem oraz stołówką. Zajęcia odbywają się tu w dobrze wyposażonych pracowniach, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu multimedialnego (są to m.in. tablice interaktywne, projektory, odtwarzacze wideo, DVD, magnetofony, drukarki, skanery). Placówka udostępnia uczniom licznie zgromadzone zbiory biblioteczne, a także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Placówka dysponuje również dużą salą gimnastyczną, z której korzystają uczniowie podczas zajęć ruchowych oraz gimnastyki korekcyjnej. Nasze gimnazjum funkcjonuje zgodnie z przyjętą wizją szkoły. Stwarzamy młodzieży możliwość rozwoju w wielu dziedzinach - od matematyki, poprzez przedmioty przyrodnicze po nauki humanistyczno - społeczne i języki obce. Obok zajęć obowiązkowych szkoła przygotowała bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (między innymi koła z poszczególnych przedmiotów, zajęcia muzyczno - wokalne, dziennikarskie, teatralne, plastyczne, sportowe, fotograficzne, itd.). Uczniowie odnoszą sukcesy w różnych dyscyplinach sportu. Biorą udział w konkursach przedmiotowych, osiągając limit punktów umożliwiający start w następnym etapie. Tradycją stały się też wewnątrzszkolne konkursy recytatorskie i ortograficzne, które wyzwalają w uczniach zdrową rywalizację. Żaden z naszych uczniów nie pozostaje bez pomocy w razie trudności edukacyjnych, ekonomicznych czy psychologiczno - pedagogicznych. Szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze z przedmiotów wiodących oraz współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, aby zabezpieczyć swoich wychowanków przed trudnościami ekonomicznymi. Od siedmiu lat działa też Szkolny Klub Wolontariatu, który nie tylko rozwija przedsiębiorczość, ale też pozyskanymi środkami obdarowuje najbardziej potrzebujących.Tradycją w naszym gimnazjum stały się już świąteczne zbiorki żywności oraz kolorowe happeningi, kiedy protestujemy przeciwko marnowaniu żywności. Działania te podejmujemy we współpracy z Lubelskim Bankiem Żywności. Ponadto corocznie bierzemy udział w zbiórkach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dbamy także o pamięć historyczną, o czym świadczyć może opieka nad cmentarzami i miejscami pamięci, organizacja uroczystości patriotycznych, zasadzenie Dębu Pamięci, spotkania z kombatantami z okresu drugiej wojny światowej oraz wystawy historyczne. W szkole aktywnie działa również Klub Armii Krajowej, który przybliża młodzieży niełatwą historię naszego kraju. Kultywujemy polskie tradycje i zwyczaje, szczególnie w okresie świątecznym. Dbamy też o środowisko naturalne, aktywnie uczestnicząc w ogólnoświatowej akcji Sprzątania Świata oraz prowadząc selektywną zbiórkę odpadów (np. zużytych baterii, puszek aluminiowych oraz zakrętek).
Z myślą o wszechstronnym rozwoju uczniów zrealizowaliśmy projekt „Nasze Gimnazjum - Młodzieżowym Centrum Aktywizacji” sfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie mieli możliwość uzyskania uprawnień radiooperatorskich, rozwijania zainteresowań artystycznych oraz utrwalenia swojej wiedzy z poszczególnych przedmiotów. Ponadto od września 2012 roku w naszej szkole realizowane są międzynarodowe projekty e - Twinning, które pozwalają uczniom na wirtualne podróże po Europie i nawiązywanie kontaktów z naszymi rówieśnikami ze szkół partnerskich. We wrześniu 2013 roku odwiedziliśmy zaprzyjaźnioną placówkę w Czeskiej Lipie. Natomiast w Niedźwiadzie gościli przedstawiciele Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki i wolontariuszka z Grecji, która przybliżyła nam historię, kulturę oraz strukturę organizacyjną swojego kraju. Dzięki takim spotkaniom nasza młodzież może doskonalić w praktyce swoje umiejętności językowe. Często zapraszamy również ludzi nauki i sztuki (geologów, podróżników, chemików, leśników, ekologów, maklerów giełdowych, dziennikarzy, malarzy, pisarzy), którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniami. Spotkania te cieszą się zainteresowaniem naszej młodzieży, ponieważ stanowią doskonałą formę rozwoju intelektualnego. Ponadto organizowane są warsztaty ze znanymi aktorami, którzy opowiadają o swojej pracy zawodowej, kształtując w ten sposób wrażliwość artystyczną młodego pokolenia. Do tej pory nasze gimnazjum odwiedzili: Cezary Żak, Artur Barciś, Robert Kudelski, Olga Bończyk, Michał Lewandowski oraz Albert Osik. Gościem w Niedźwiadzie byli również amerykański muzykolog i doskonały pianista Stan Breckenridge oraz znany i ceniony dziennikarz TVP Info Kamil Smerdel. Natomiast spotkania z rodzicami poprowadzili psycholodzy Dorota Zawadzka i Ireneusz Siudem. Organizujemy również wiele imprez o charakterze rozrywkowym takich jak: koncerty muzyczne, pikniki integracyjne, wycieczki, zawody sportowe, dyskoteki oraz wyjazdy do Warszawy na nagrania programu The voice of Poland oraz Bitwa na głosy. Z naszą młodzieżą pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna (22 osoby), spośród której znaczna część ukończyła także studia podyplomowe. Wszyscy mają przygotowanie pedagogiczne, a mimo to ciągle podejmują dokształcanie w różnym zakresie. Wszystkie działania naszych pedagogów są odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. W roku 2013 zostaliśmy uznani za najbardziej przyjazną i innowacyjną szkolę w Polsce, która doskonale wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne narzędzia i technologie informacyjne. Dzięki połączeniu tradycyjnych wartości i współczesnych rozwiązań technologicznych wychowankowie Publicznego Gimnazjum w Niedźwiadzie są przygotowywani do podejmowania wyzwań w dorosłym życiu, rozpoznawania istotnych wartości moralnych i pełnienia w przyszłości odpowiedzialnych ról społecznych. Nasz największy kapitał to młodzież. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi tworzą w szkole przyjazną atmosferę i niepowtarzalny klimat. Ważnym ogniwem tej wspólnoty są również rodzice, którzy aktywnie uczestniczą w życiu i problemach placówki oraz planowaniu strategii jej rozwoju. Wszystko to sprawia, że nasze gimnazjum jest miejscem szczególnym, do którego chętnie powraca się pamięcią.