2018 odpady harmonogram 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Niedźwiada

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy

Sprawozdania i analizy z zakresu gospodarki odpadami

Poziomy recyklingu odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zasady gospodarki odpadami regulują następujące akty prawne i regulaminy: