XI Sesja Rady Gminy

Kategoria
Aktywność Rady Gminy
Termin
2016-01-22 10:00

XI Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 22 stycznia 2016 roku o godz. 10ºº w sali narad Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Niedźwiada

 4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

 7. Zapoznanie Rady Gminy z opinią stałych komisji Rady w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej .

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niedźwiada.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy Niedźwiada na 2016 rok.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Niedźwiada na 2016 rok.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa Rady Gminy Niedźwiada na 2016 rok.

 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada na 2016 rok

 15. Wystąpienie przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lubartowie dotyczące edukacji rolników w zakresie działań z PROW na lata 2014 - 2020 i Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lubartowie w sprawie bezpiecznego użytkowania urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

 16. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 17. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

     Andrzej Tchórz

 
 

Terminy

 • 2016-01-22 10:00
 

Wspierane przez iCagenda